Wat is pastoraat? Wat is pastoraat?
‘Omzien naar en betrokken zijn op elkaar’ is een opdracht die in het verlengde ligt van ons christen-zijn, ons kerk-zijn, en ons mens-zijn. De vrijwilligers van de werkgroep Pastoraat hebben de ogen en oren open voor mensen in en rond de gemeente, zowel gericht op individuen in bijzondere omstandigheden als op de gemeenschap als geheel. De werkgroep wordt daarbij geholpen door een groep bezoekmedewerkers. Ook andere gemeenteleden geven vorm aan pastoraat door in hun eigen omgeving oog en oor te hebben voor anderen.
 
terug