Ogen en oren Ogen en oren
De gemeenteleden van de kerk zijn eigenlijk allemaal ‘diakenen’: zij hebben hun ogen en oren open om materiële nood in hun dagelijkse omgeving op te vangen en door te geven. De diaconie zelf bestaat uit een kleine groep aangestelde diakenen die verantwoordelijk is voor de inkomsten, bestemmingen en verdeling van de gaven van de gemeenteleden.
Het dagelijks bestuur wordt gevormd door Henrieke de Bruin (vz), Leon Geschiere (pnm), Hanny den Ouden (scr), Rolf Boertien (lid) en  Sonja Vrins (lid). Het bestuur is bereikbaar via diaconie@pknbreda.nl.
 
terug